Sunday, 26 April 2009

Det er billig på Matalan, men det tror jeg er fordi at de er så gjerrige når de kjøper lim til merkelappene osv. (In Norwegian)

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.