Tuesday, 28 April 2009

Jeg sendte den daglige anmeldelsen til Politiet i Oslo. (In Norwegian)Google Mail - Anmeldelse av trusselbrev pluss pyramide

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Anmeldelse av trusselbrev pluss pyramide
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Tue, Apr 28, 2009 at 7:37 PM

To:

post.oslo@politiet.no

Hei,

her kommer den daglige anmeldelsen fra Liverpool.

(Som jeg har forklart tidligere så har jeg litt dårlig tillit til politiet her i byen).

Idag så fikk jeg et merkelig trusselbrev og en pyramide tilsendt fra Tyskland.Men med samme skrivefeil på adressen, som en svensk dame på studiekontoret til UiO. (Vibeke Nilsson).,
skriver.

Uten at jeg vet om det har noen sammenheng.

Inni pyramiden, så står det 'Toro'.Kan det ha noe med han Toro, eller Thor Arild Ødegård, som han egentlig heter, som jobba på Rimi Bjørndal
før.

Hvis han ikke jobber der ennå.

Kan det være noe trusselbrev av noe sånn slag, tror dere?Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er link til bilder av trusselbrevet og en pyramide som fulgte med:


No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.