Thursday, 30 April 2009

Noen klarer å se gjennom begrunnelsen for den nye Statoil-logoen. (In Norwegian)

statoil

http://e24.no/boers-og-finans/article3053330.ece

PS.

Her ser vi at vedkommende som skriver leserinnlegg, ser at denne begrunnelsen, om ledestjerne osv., er bare noe svada.

Og hvorfor har Statoil-folkene skrevet denne svada-begrunnelsen?

Jo, fordi målet var å ha en stjerne som logo, (ala David-stjerne, EU-stjerner, osv).

Siden stjerner er Khazarenes/babylonernes/kabalistenes tegn.

(Se Davidstjerne, EU-stjerner etc).

Så har man senere funnet på en tekst som passer til logoen, og ikke omvendt.

Som vedkommende person påpeker, så er teksten bare intetsigende svada.

Så sånn er det.

Og man kan lure på, hvorfor skal absolutt alt av statlige etater og firma, som Telenor, Statoil, vegvesenet, a-etat/nav, posten, osv., osv.

Hvorfor skal alle ha nye, rare logoer?

Jo, fordi dette er New World Order-logoer.

Dette skal symbolisere at New World Order/Khazarene, har kontrollen.

Vekk med logoer som har en god forklaring, som oljedråpen til staoil osv., og inn med nye, abstrakte, symbol-logoer, som er New World Order-politikk, vil jeg si.

Så sånn er det.

Mer da.

Jo, se på den nye arkitekturen, som Operaen i Bjørvika, og det nye bymuseet i Liverpool.

Jeg mener at man også kan se dette New World Order-greiene i arkitekturen.

Så sånn er nok det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS 2.

Noen likheter?

noen likheter 2

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.