Tuesday, 28 April 2009

E-post fra UiO. (In Norwegian)Google Mail - [hjelp.uio.no #385175] [Fwd: Re: [Fwd: Fwd: [hjelp".uio.no #381611] "Til Vibeke Nilsson," angående immatrikuleringsbrev"]]

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
[hjelp.uio.no #385175] [Fwd: Re: [Fwd: Fwd: [hjelp".uio.no #381611] "Til Vibeke Nilsson," angående immatrikuleringsbrev"]]
Karen Skadsheim Sikkeland via RT

<henvendelser@ifikk.uio.no>Tue, Apr 28, 2009 at 8:23 AM

Reply-To:

henvendelser@ifikk.uio.no

Cc:

eribsskog@gmail.com

Hei Erik,

Det stemmer at ditt resultat fra exphil våren 1991 er ikke bestått. En


eventuell klage på dette resultatet måtte ha vært inne senest tre uker


etter at sensuren ble kunngjort.

--


vennlig hilsen

Karen Skadsheim Sikkeland


konsulent IFIKK


postboks 1020 Blindern


0315 OSLO

telefon 22 85 41 11

> > -------- Original Message --------


> > Subject:     Fwd: [hjelp.uio.no #381611] "Til Vibeke Nilsson,


angående


> > immatrikuleringsbrev"


> > Date:     Fri, 24 Apr 2009 12:14:59 +0100


> > From:     Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


> > To:     studentinformasjonssenteret.hf@hf.uio.no


> > References:     <RT-Ticket-381611@uio.no>


> > <rt-3.6.7-32252-1240492732-1986.381611-10-0@uio.no>


> > <98e9940e0904230955x32aafa73rcb6f22bc2d77f3ff@mail.gmail.com>


> > <rt-3.6.7-31982-1240505741-1829.381611-6-0@uio.no>


> > <rt-3.6.7-3128-1240562994-550.381611-6-0@uio.no>


> >


> >


> >


> > Hei,


> >


> > jeg sender denne videre til dere.


> >


> > Det gjelder ex-phil eksamen, våren 1991, må det vel ha vært, hvor


jeg


> > syntes det var litt rart at jeg


> > strøyk, for å være ærlig, for jeg syntes jeg hadde skrevet nok til å


> > bestå, selv om jeg leste som


> > privatist.


> >


> > Jeg lurer på om jeg ble straffet på den eksamenen, sånn som jeg


husker


> > det, så lurte jeg på om


> > det kunne være fordi jeg brukte mer vanlige ord og uttrykk og ikke

> > mange fremmedord osv.


> >


> > Noe sånt.


> >


> > Hun eksamensvakta så litt misbilligende på meg, mener jeg å huske,

> > kanskje hun skrev noe


> > kommentar, siden jeg vel gikk først, sånn at sensor så det, som kan


ha


> > påvirket sensuren?


> >


> > Jeg lurte iallefall på om dere hadde muligheten til å se på dette,


siden


> > jeg nå først var i kontakt


> > med UiO om immatrikuleringsbevis osv., siden jeg trengte noe


papirer som


> > viser at jeg har


> > artium, siden familien min i Norge, sitter å ruger på papirene


mine, så


> > sliter jeg litt her jeg


> > i England.


> >


> > Med vennlig hilsen


> >


> > Erik Ribsskog


> >


> > ---------- Forwarded message ----------


> > From: *Vibeke Nilsson via RT* <opptaksinfo@admin.uio.no


> > <mailto:opptaksinfo@admin.uio.no>>


> > Date: 2009/4/24


> > Subject: [hjelp.uio.no <http://hjelp.uio.no> #381611] "Til Vibeke


> > Nilsson, angående immatrikuleringsbrev"


> > To: eribsskog@gmail.com <mailto:eribsskog@gmail.com>


> >


> >


> > Hei


> >


> > Alle henvendelser vedr eksamen avlagt ved UiO, må rettes til


> > fakultenene. Exphil ligger under Det humanistiske fakultet.


> > Hvis du lurer på om de fortsatt har eksamnesoppgaven din fra 1991,

> > du ta kontakt med dem.


> > hf-studieinfo@hf.uio.no <mailto:hf-studieinfo@hf.uio.no>


> >


> > Med vennlig hilsen


> > Opptakskontoret


> > Studieavdelingen


> > Universitetet i Oslo


> >


> >


> > On 2009-04-23 18:55:41 CET, eribsskog@gmail.com


> > <mailto:eribsskog@gmail.com> wrote:


> >  > Hei,


> >  > ja, når du/dere/RT nevner det, mener jeg.


> >  >


> >  > Så synes jeg det var litt rart at jeg skulle stryke på ex-phil


eksamen


> >  > hos


> >  > dere, i 1991, var det vel.


> >  >


> >  > Har dere de eksamenene på lager enda eller?


> >  >


> >  > Er det mulig å ta noe gjennkontrollering av om det var egentlig


var


> >  > riktig,


> >  > at jeg skulle stryke?


> >  >


> >  > Med vennlig hilsen


> >  >


> >  > Erik Ribsskog


> >  >


> >  > 2009/4/23 Vibeke Nilsson via RT <opptaksinfo@admin.uio.no


> > <mailto:opptaksinfo@admin.uio.no>>


> >  >


> >  > >


> >  > > Vi oppfatter det slik at denne henvendelsen fra deg kan


avsluttes


> >  > nå, og vi


> >  > > har


> >  > > lukket saken. Vennligst ikke svar på denne meldingen, med


mindre du


> >  > har


> >  > > noe å tilføye og ønsker at saken skal åpnes igjen.


> >  > >


> >  > >


> >  > -----------------------------------------------------------------


-----


> > ---


> >  > >


> >  > > According to our records, your request has been resolved.


Please do


> >  > not


> >  > > respond to this message, unless you have further questions or


> >  > concerns,


> >  > > since a response will reopen the ticket.


> >  > >


> >


> >


> >


> >


>


>


No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.