Sunday, 22 March 2009

Jeg sendte en ny e-post til Sivilombudsmannen om at dette også gjelder en klage på EFTA, som jeg vil ta opp med Norge.no, hvordan jeg skal gå frem medGoogle Mail - Også klage på EFTA/Fwd: Oppdatering om klager

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Også klage på EFTA/Fwd: Oppdatering om klager
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Sun, Mar 22, 2009 at 12:10 PM

To:

post@sivilombudsmannen.no

Hei,

nå prøvde jeg å få meg noen timer søvn her, for jeg har litt dårlig døgnrytme

Men det er også en klage på EFTA det her nå da.

Altså, jeg forklarte jo til EFTA, at jeg ble tullet med av britiske


myndigheter, dvs. politiet og IPCC mm.

Men, EFTA sendte meg bare til Solvit, som er et organ, som får istand


uformelle løsninger.

Og jeg Solvit ville ikke se på det, og da kontaktet jeg EFTA igjen,


som sa at de ikke kunne hjelpe meg med min sak.

Så da må jeg klage på EFTA, fordi dette er jo en alvorlig sak, når


ikke politi osv. gjør jobben sin.

For da kan ikke dette behandles på en uformell måte, da synes jeg det


er uansvarlig, i en prinsipp-sak, som jeg


vil si at dette da er, siden det er viktige prinsipper, folks


rettigheter, for hjelp fra politi, som er en viktig rettighet,


vil jeg si, som det er snakk.

Det er ikke en sånn rettighet som man gjør 'hestehandler' med, så jeg


vil si det var uansvarlig av EFTA å sende


meg til Solvit, og så også å nekte å hjelpe meg etter at Solvit ikke hjalp meg.

Solvit var vel mer ansvarlige da, er mitt inntrykk nå.

For en uformell løsning på et alvorlig prinsipp-problem, det er


uholdbart, synes jeg.

Så jeg må også snakke med Norge.no, om hvordan jeg skal gå fram for å


klage på EFTA.

Bare noe jeg kom på nå, når jeg prøvde å få meg litt søvn her.

Jeg skal sende med en kopi av e-post til EFTA, hvor man kan se dette.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------


From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Date: 2009/3/22


Subject: Oppdatering om klager


To: post@sivilombudsmannen.no
Hei,

jeg har sendt klager på forvaltningen, som fortsatt er hos Sivilombudsmannen.

Jeg kom på en ny faktor nå.

Jeg blir tullet med av myndighetene (politiet mm.) i England.

Men jeg vet ikke hvem som jeg skal be om hjelp i Norge, til å se på dette.

Men jeg kunne tenke meg å ha spurt Norge.no.

Men der blir jeg tullet med.

(Se klage som jeg har sendt dere tidligere på Norge.no).

Så jeg vil at Sivilombudsmannen skal undersøke hva som foregår hos


Norge.no, sånn at de går ann å stole på igjen,


sånn at jeg kan be de hjelpe meg, med å finne ut hvem jeg skal


kontakte om problemene i England, for jeg er ikke så


ekspert på forvaltningsetater osv.

Jeg har skrevet om dette på blogg, så er det forklart mer om


bakgrunnen for denne e-posten.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er den aktuelle bloggposten:

'Jeg skrev en kommentar på YouTube i forbindelse med at Jagland


skryter på russisk TV, må man vel si. (In Norwegian)

johncons123 (12 seconds ago) 0 Reply | Remove


It says that Norway is a special case in Europe.

But it's not really.

Because Norway is an EFTA-member state.

And EFTA consists of Norway, Iceland, Lictenstein and Switzerland.

And EFTA and EU has the EEA-agreement.

That EFTA are part of 'the economial EU'.

Except for Switzerland, who didn't want to be an EEA-country, but are


still in EFTA.

So Iceland and Lichtenstein, have the same status as Norway, i


relation to the EU.

PS.

Her er den aktuelle YouTube-videoen:PS 2.

Men det som skjedde, er jo sånn som nesten blir tatt opp der, at det


norske folk stemte nei til EU, men politikerne fulgte ikke mandatet,


må man vel si, og snik-innmeldte Norge, i EU, gjennom EØS-avtalen da.

Så at Norge nå er medlem av det økonomiske EU, men ikke at det politiske EU.

Så Norge har ikke noe makt i EU, men er i praksis en del av EU, med


unntak av den politiske delen, som har med innflytelse å gjøre, på


lover og regler.

Så man kan si at de norske politikerne har snikinnmeldt Norge, for


næringslivet vel, bak ryggen på norske velgere, og bryr seg ikke om at


norske innbyggere som drar til EU, ikke har så mye beskyttelse mot å


bli tullet med, siden Norge ikke har noe reell makt og innflytelse


iforhold til EU.

Så EØS-avtalen betyr at nordiske folk blir ofret på næringslivets,


eller også kalt Mammons, alter, vil jeg si.

Så sånn er det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS 3.

Så EFTA, sånn som det er nå, er bare noe tullball, må man vel si.

EFTA består nå av tre EØS-land, (Norge, Island og Lichtenstein), og et


ikke-EØS land (Sveits).

Så det er en veldig svak organisasjon, med innbyrdes motstridende


interesser, vil jeg si.

Så om Norge, Island og Lichtenstein burde ha laget sin egen organisasjon?

Så klart burde de ha gjort det.

Fordi, som EØS-borger, (men ikke EU-borger), så kan ikke jeg bruke


EU's apparat for å få hjelp.

Nei, jeg må da bruke EFTA, for EFTA er 'min' part av EØS-avtalen.

For EØS er jo en avtale mellom EFTA og EU.

Men i EFTA, så sitter jo også Sveits.

Som ikke har noen interesser, av å hjelpe EØS-borgere fra Norge,


Island og Lichtenstein, i EU, fordi de vil ikke kaste bort EFTAs


'goodwill' på dette, for det gavner ikke Sveits.

Så hva har norske statsborgere av muligheter, for å få hjelp hvis


EØS-avtalen ikke virker?

EFTA, sier bare at dette ikke er deres sak.

Men de henviser meg til SOLVIT Norway.

Der jobber det en som bare lar seg overkjøre av britene, og han er


visst sjefen der, tror jeg.

Så dem hjelper det lite foreløbig å kontakte.

Hvem står bak Solvit.

Jeg får sjekke.

PS 4.

Solvit er en del av Handelsdepartementet, det visste jeg fra før.

Men hvorfor er det EU-stjerner på sida til Solvit Norway?

Er Norge medlem av EU da??

Her er linken:

http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_no.htm

PS 5.

Altså, nå leste jeg den linken.

Og Solvit er en uformell måte å løse problemene på.

Nå er jo jeg i en alvorlig situasjon.

Og, hva skulle jeg si.

EFTA, de gjør ingenting, de bare sender meg til Solvit, og sier at de


ikke har noe med sånne her saker.

Så EFTA virker ikke, i EØS-problemer, mellom EU og EFTA, vil jeg si.

Solvit Norway, gjorde egentlig ikke noe feil.

Fordi Solvit UK, ble det 'ledende' Solvit-kontoret, siden de er i


'problem-landet'.

Så Solvit Norway kan ikke gjøre noe hvis Solvit UK sender det tilbake.

Så hvis jeg blir tulla med i England, så er det egentlig UD, tror jeg


det må bli, som har med det.

Og også Handelsdepartementet kanskje.

Vanskelig å si.

Jeg har blitt tulla med av Norge.no også, så jeg kan ikke akkurat spørre der.

Jeg får høre hva de sier hos Handelsdepartementet osv. etterhvert, og


hos Sivilombudsmannen.

Vi får se.

Men det må vel bli UD da, som skal hjelpe meg, hvis jeg blir 'tullet


med' i England.

Men ambassaden i London, de svarer ikke engang på E-post, (de er jo under UD).

Så jeg får tenke litt mer på det her.

PS 6.

Sivilombudsmannen må undersøke tullingen hos Norge.no.

Sånn at jeg kan spørre dem, om hvem som skal hjelpe meg, i Norge, hvis


jeg blir tullet med i England.

Sånn må det bli.

Jeg får kontakte Sivilombudsmannen igjen, og si at de må undersøke


treneringen og problemene i Norge.no osv.

Så får vi se hva som skjer.'.

http://johncons-mirror.blogspot.com/2009/03/jeg-skrev-en-kommentar-pa-youtube-i.html

PS.Her er vedlegget:

Google Mail - Vedlegg/Fwd: Spørsmål om rettigheter innenfor EØS-området/Fwd: The European Economic Area.

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Vedlegg/Fwd: Spørsmål om rettigheter innenfor EØS-området/Fwd: The European Economic Area.
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Sun, Mar 22, 2009 at 12:12 PM

To:

post@sivilombudsmannen.no

---------- Forwarded message ----------


From: SIGURDARDOTTIR Linda Bjork <LindaBjork.SIGURDARDOTTIR@efta.int>


Date: Tue, Oct 21, 2008 at 3:05 PM


Subject: RE: Spørsmål om rettigheter innenfor EØS-området/Fwd: The


European Economic Area.


To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dear Mr. Ribsskog,

Thank you for your email.  Unfortunately the EFTA Secretariat is not


competent to deal with your case.  I am afraid that we can not assist


you any further in this matter.

Best regards,


Linda Bjork

-----Original Message-----


From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sent: 16 October 2008 03:55


To: SIGURDARDOTTIR Linda Bjork


Subject: Re: Spørsmål om rettigheter innenfor EØS-området/Fwd: The


European Economic Area.
Hi,

thank you very much for your e-mail!

I've contacted Solvit now, regarding the problems I've been having


with the British Police, the IPCC, and the Ministry of Justice, etc.,


that they aren't answering my e-mails, and they aren't returning my


phone- calls.

The Merseyside Police didn't call me back, even if I went to the


Norwegian Consulate, here in Liverpool, and got them to call the


Police, after I'd tried to call myself a lot of times, but the Police


just didn't call back.

It's the same with the IPCC, they don't call back, and they don't


answer e-mails.

The Home Office, tells me, that then I have to take the IPCC to Court.

But, I've been trying to get a work-case against Bertelsmann Arvatos


Microsoft Scandinavian Product Activation, to the Court, in Britain,


for almost two years now, but even the law-firms, don't want to do


their job, it seems. (Within the legal aid programme).

But Solvit says that this is my fault, that I'm experiencing problems


with the communication with the autorothies.

When it's the Police and the IPCC, who aren't returning my phone-calls


and e-mails.

I think I have the same right, to get my correspondence answered, like


an EU-citizen.

How can I get my rights, if I don't even get to speak with the case-worker?

So I'm trying to send back a copy of the correspondence with Solvit Norway.

Maybe you understand more about how to explain the problems to Solvit,


than I do.

Hope this is alright, and thanks again for the first e-mail!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog
On Wed, Sep 10, 2008 at 2:36 PM, SIGURDARDOTTIR Linda Bjork


<LindaBjork.SIGURDARDOTTIR@efta.int> wrote:


> Dear Mr. Ribsskog,


>


>


>


> The EFTA Secretariat has received your request concerning the rights


> of Norwegian citizens living and working in the UK.


>


>


>


> For your information, the task of EFTA Secretariat in Brussels is


> mainly to provide support to the EEA EFTA States for the management of


> the EEA Agreement and assists them in the preparation of the


> incorporation of new legislation into the EEA Agreement.


>


>


>


> Norway is a Party to the EEA agreement and therefore the same rules


> apply to Norwegian citizens as to EU country citizens when it concerns


> the Internal Market, i.e. freedom of movement of goods, persons,


> services and capital. As a Norwegian citizen living and working in UK


> you should enjoy the same rights as UK citizens when you are making


> use of these freedoms (Art. 4 of the EEA Agreement).


>


>


>


> You could try to contact SOLVIT which is an on-line problem solving


> network.  They try to solve problems caused by the misapplication of


> the Internal Market law by public authorities.  As you are a Norwegian


> citizen, you should contact the Norwegian SOLVIT Centre (tel.: +47 222


> 404 11; email: solvit-norway@nhd.dep.no  website:


> http://ec.europa.eu/solvit/ )


>


>


>


> We are sorry to inform you that the EFTA Secretariat can unfortunately


> not help you any further in this matter.


>


>


>


>


>


> With best regards,


>


>


> Linda Bjork Sigurdardottir


> EFTA - European Free Trade Association


>


> E-mail: lbs@efta.int | Web: www.efta.int


> Rue Joseph II 12-16 | B-1000 Brussels | Belgium


>


>


>


> ---------- Forwarded message ----------


> From: Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>


> Date: Jul 7, 2008 1:48 PM


> Subject: RE: The European Economic Area.


> To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


>


>


>


> Dear Mr Ribsskog,


>


>


>


> Thank you for your e-mail of 30 June 2008, in which you ask if you, as


> a Norwegian citizen living in Britain, have the right to get help from


> the police and the British government.


>


>


>


> In replying to your e-mail, first, I would like to give a short


> presentation of the work of the European Ombudsman.


>


>


>


> The European Ombudsman investigates complaints about maladministration


> by the institutions and bodies of the European Union. This means that


> you can complain to the Ombudsman if you consider that, for instance,


> the European Commission, the European Parliament or the Council of the


> European Union has done something wrong.


>


>


>


> It is thus not part of the Ombudsman's function to provide you with


> the kind of information that you are asking for.


>


>


>


> However, you could consider turning to EuropeDirect, which provides


> practical information in the official EU language of your choice about


> the European Union and its policies or a reference to further sources


> of information. You can reach the service by calling the following


> toll-free number from anywhere in the EU during opening hours


> (9h00-18h30 CET on


> weekdays):


>


>


>


> 00 800 6 7 8 9 10 11


>


>


>


> Or call the standard number + 32-2-299.96.96 from anywhere in the


> world (normal charges apply).


>


>


>


> You can also contact the service by sending an e-mail:


>


>


>


> http://europedirect-cc.cec.eu.int/websubmit/?lang=en


>


>


>


> For more information on Europe Direct, you can consult the following


> website:


>


>


>


> http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm


>


>


>


> Yours sincerely,


>


>


>


> Angela Lindberg


>


> Office of the European Ombudsman


>


>


>


>


>


> ________________________________


> From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


> Sent: 30 June 2008 21:58


> To: Euro-Ombudsman


> Subject: The European Economic Area.


>


>


> Hi,


>


> I'm a Norwegian citizen living in Britain.


>


> Here, there have been many problems, at work, and regarding a


> complaint against the Police etc., that I haven't got any help with.


> (I've also contacted the Norwegian Government, regarding these problems, but


> they don't answer my


> e-mails, and the Sivilombudsmannen, is part of a cover-up, from the


> Government, it seems, even


> if I wont explain this in detail now, but I can explain more detailed if


> it's needed).


>


> I was wondering, since Norway, are part of the European Economical


> Area. So Norwegian citizens, are allowed, to live and work, in


> Britain, like if they were EU-Citizens, as I've understood it.


> But, I was wondering if this means, that one, as a Norwegian citizen in


> Britain, also has the right,


> to get help/advice from the Police, and other Goverment in Britain, like if


> one was an EU-citizen?


>


> I think, that if one have the right to work and live in an EU-country,


> like the 'EFTA/EØS-agreement' says, then only has the right help from


> the Government, it that EU-country (the Police etc), like


> if one were an EU-citizen, right?


>


> I just wanted to try to get this clear, since I'm having some


> problems, both with the Norwegian and the British Goverment now, so I


> just wanted to know, if some this could be something to do, with


> that one aren't that well protected by rights, if one are a Norwegian


> citizen living in the EU?


> Hope that you have the chance to answer about this, and thanks in advance


> for the reply!


>


> Yours sincerely,


> Erik RibsskogNo comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.