Tuesday, 17 March 2009

Det her ser jeg på som trusler på StatCounter. Jeg får sende det til politiet. (In Norwegian)

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.