Friday, 13 March 2009

Feide innad i Ribsskog-familien. (In Norwegian)

Nå så vi jo at Rune Gerhardsen sa at foreldrene hans, Hr. og Fru Einar Gerhardsen, snakket pent om en Ribsskog.

Det er nok Bernhof Ribsskog, som var med å bygge opp skole-systemet i Norge, etter krigen.

Han jobbet på en skole på Sagene, i Oslo, vel før krigen, og fikk vel mer ansvar etter krigen, for å bygge opp skolesystemet i Norge.

Min mormor, Ingeborg Ribsskog, hun sa på 80-tallet, at det var problemer mellom den 'kjente' grenen av Ribsskog-familien, og min morfar, Johannes Ribsskog da, og hans gren muligens, men ihvertfall han.

Og vi så at Rune Gerhardsen husket at foreldrene pratet pent om Ribsskog.

Kan han Bernhof Ribsskog ha vært så inne i varmen i makteliten i Norge, at han kan ha påvirket til 'hevnaksjoner', mot morfaren min da, Johannes Ribsskog, siden de da visstnok ikke, ifølge min mormor, på 80-tallet, ikke gikk så bra overens.

Her kan det kanskje være en hund begravet, eller hva de sier.

Det kan være mulig.

Hvem vet.

Bare noe jeg kom på nå.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.