Wednesday, 6 May 2009

E-post fra Barnevernet. (In Norwegian)Google Mail - 09/53169

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
09/53169
Bethina Jørgensen

<bethina.jorgensen@bufdir.no>Wed, May 6, 2009 at 8:28 AM

To:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Cc:

Postmottak BUFDIR <postmottak.bufdir@bufetat.no>Hei,

Da Bufdir ikke kan gå inn i enkeltsaker videresender jeg

kontaktinformasjon for Stavanger barneverntjeneste, som ser ut til å være den

kommune som er aktuell. Du kan således ta direkte kontakt med barneverntjeneten

i Stavanger.

Postadresse: Postboks 8001,

4068 Stavanger


Telefon:

51 91 26 00


Telefaks:

51 91 26 01

www.stavanger.kommune.no

Vi anser nå saken som avsluttet hos.

Med vennlig hilsen

Bethina Jørgensenrådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetAvdeling barnevern,Seksjon for tiltaksutviklingPb 8113 Dep0032 Oslo


No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.