Tuesday, 5 May 2009

Jeg sendte ny e-post til Nærings- og Handelsdepartementet. (In Norwegian)Google Mail - Hvordan klage formelt på brudd på EØS-avtalen

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Hvordan klage formelt på brudd på EØS-avtalen
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Wed, May 6, 2009 at 4:06 AM

To:

postmottak@nhd.dep.no

Hei,

jeg viser til brev datert 29. april, som jeg mottok igår.

Jeg forstår det sånn, at Solvit ikke er et formelt klageorgan.

Det forstod jeg ikke på den tiden jeg klagde, men det har jeg lest mer om i mellomtiden.(Jeg er ikke så vant til å lese brev med så mange paragrafer osv., som det var i brevet jeg fikk
fra dere igår, men jeg synes det virker som at dere skriver det samme.

Mer eller mindre).Det jeg lurer på nå, er hvordan skal man gå frem, for å klage formelt på brudd på EØS-avtalen,
fra britiske myndigheter, når man er norsk statsborger.

Med vennlig hilsenErik Ribsskog

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.