Wednesday, 6 May 2009

E-post til Barnevernet. (In Norwegian)Google Mail - Bekymringsmelding til Barnevernet

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Bekymringsmelding til Barnevernet
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Wed, May 6, 2009 at 3:14 PM

To:

postmottak@stavanger.kommune.no

Hei,

dette hadde jeg visst sendt til feil etat, skjønte jeg på e-poster jeg fikk tidligere denne uke.

Dette er vel egentlig ikke min business, men jeg sender en e-post likevel, i tilfelle det var noe galt,


siden jeg uansett har begynt å sende om dette til bufdir, som viste seg å være feil etat, som sagt.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------


From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2009/4/8
Subject: Bekymringsmelding til Barnevernet
To: post@bufdir.no
Hei,

jeg bor i England, men jeg fikk en Facebook friend-request, fra ei


dame i Stavanger, født i 1969,


i dag.

Og jeg kjenner ingen folk i Stavanger, så jeg kunne ikke skjønne hva


det her var i forbindelse med.

Jeg bor i England som sagt, og har ikke vært i Norge siden 2005.

Men da sjekka telefonkatalogen på nettet, og ringte, og da var det


dattera som svarte, som het Maren,


sa hu.

Og hu sa at mora ikke var hjemme.

Men da var vel klokka nærmere halv elleve på kvelden.

Jeg lurer på, mødre skal vel ikke være ute og fly hver kveld, klokka


halv elleve osv.

På en onsdag?

Nei, det syntes jeg var rart.

Og det var helt stille der, og det virka som at noe var galt syntes jeg.

Nå er jo ikke det her min business, siden jeg bor i England osv.

Men nå sendte jo mora Facebook-melding til meg, enda jeg ikke engang


veit hvem hu er.

Så hu mora er noe litt for gutte-gæern, tror jeg, og glemmer å passe


på dattera si.

Så her er det nok en sak for barnevernet, tror jeg, så derfor tenkte


jeg at jeg burde sende


dere en melding om det.

Så sånn er det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Telefon, (44 for Storbritania) + 151 235 3298
No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.