Tuesday, 5 May 2009

E-post til Barnevernet. (In Norwegian)Google Mail - SV: 09/53169

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
SV: 09/53169
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Tue, May 5, 2009 at 8:04 PM

To:

Bethina Jørgensen <bethina.jorgensen@bufdir.no>

Hei,

ja, dere får sende e-posten min dit da, i tilfelle det er noe galt.

Jeg er i England, skjønner du, og er ikke vant med å drive med sånt her, så jeg har ikke kontaktinformasjonen til Barnevernet akkurat på rams.Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

2009/5/5 Bethina Jørgensen <bethina.jorgensen@bufdir.no>
Hei,

Viser til vårt tidligere svar på din

henvendelse.Det er barneverntjenesten i kommunen som avgjør

om det er grunnlag for å gå videre. Dersom du er usikker kan du diskutere saken

med barneverntjenesten.Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

kan ikke gå inn i enkeltsaker.Med vennlig hilsen

Bethina Jørgensenrådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetAvdeling barnevern,Seksjon for tiltaksutviklingPb 8113 Dep0032 Oslo

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.